Casino Epizodu

Depozit + 150%

İstifadə müddəti: 01/04/2023-dək

Promo kodu:

TOPPINUP

winner__icon

Biz qazanırıq

winner__img

wild cash

opW***

38$

winner__img

big wild buffalo

ash***

213$

winner__img

dynamite miner

vik***

348$

winner__img

sea secret

eFr***

183$

winner__img

hitslot

osE***

675$

2020.04.23
by: Admin pin-up
upd: 2023.03.28

Pin Up nədir və Pin Up əsas giriş üçün kliklə

Bonus Banner
Pin Up Bet ilk depozitiniz üçün yaxşı pul verir!

Bir kazino həvəskarının istədiklərindən daha çoxunu yerinə yetirən Pin up mərc saytının hazırkı ünvanı mərc oyunlarını daha etibarlı və qazanclı oynamağa imkan verir. Ona görə də böyük pul qazanan mərc saytı olan Pin Up kazino saytının indiki ünvanını tapmaq və bu ünvana mərc etmək ən ağıllı seçim olardı. Mərc bazarında böyük pul mükafatları və uduşlu bonuslarla turnirləri ilə adından söz etdirən Pin Up kazinosuna giriş ünvanından razı qalan oyunçulardan biri olmaq üçün nə lazım olduğunu birlikdə öyrənək. 

ŞirkətPin Up  Casino
SahibCarletta N.V.
Yaranma ili 2016
Mərc dilləri:Türkcə, İngiliscə, Rusca, Ukraynca, Brazilyaca, Portuqalca, Ispanya, Hincə, Özbəkistanca
Xoş gəldin bonusu:Var, 500 AZN qədər %200
LisansVar, Curacao
Mobil tətbiqVar, İOS ve Android
Canlı dəstək Var 

Pin Up Casino yaxından tanıyaq

Pin Up, demək olar ki, 10 ildir ki, mərc sənayesindədir və deyə bilərik ki, digər uzunmüddətli mərc şirkətləri ilə müqayisədə etibarlılıqdan bir klik öndədir. Çünki rəsmi Curacao lisenziyası, eləcə də etibarlı mərc təcrübəsi (ödəniş sistemləri, şifrələnmiş şəxsi məlumatlar və s. kimi ehtiyat tədbirləri) var, həm oyunçuda şirkət leyhine rəy formalaşdırır, həm də bu nəticəyə oyunçunun təcrübələri ilə gəlinir.

Pin Up ana səhifə görüntüsü
Pin Up ana səhifə görüntüsü

Pin Up kazino saytında ən müasir mərclər etmək əvəzinə, siz həm şirkətin mobil mərc proqramını, həm də Pin Up-ı yükləyə bilərsiniz. Bu sizə əlavə rahatlıq və mərc etmək azadlığı verəcəkdir. Bununla belə, əlbəttə ki, saytın rəsmi saytı mövcud Pin Up kazinosuna giriş ünvanından daxil olma ilə eyni olmaya bilər. İstər tətbiq vasitəsilə, istərsə də Pin Up kazino ünvanından 2500 TL-lik xoş gəlmisiniz bonusu verən şirkətin cari kazino ünvanını tapmaq o qədər də çətin deyil.

Saytın Türkiyəyə giriş üçün rəsmi Pin Up Casino giriş ünvanı saytımızda yerləşir və saytımıza müntəzəm olaraq daxil olsanız, bu giriş linkinə sahib olacaqsınız. Eyni zamanda, siz onu şirkətin rəsmi sosial hesabında tapa bilərsiniz və əgər şirkətin e-poçt abunəçisi olsanız, sizə yenilənmiş Pin Up ünvanı təqdim olunacaq. Saytın və tətbiqin ən mühüm üstünlüyü onların hər ikisində canlı dəstək xidmətinin olması və Pin Up canlı mərc mobil tətbiqi vasitəsilə ödəniş sistemlərini aktivləşdirmə xüsusiyyətinin olmasıdır.

Saytın çoxdilli seçimi bukmeker kontorunun çoxlu istifadəçiyə sahib olmasının və gündən-günə artmasının səbəblərindən biridir. Demək olar ki, hər bir oyunçu öz ana dilini seçə və öz dilində mərc edə, öz ölkəsinin valyutasından istifadə edərək depozit qoya bilər. Sayta daxil olan Azərbaycan vətəndaşları azərbaycan dilini seçərək saytdan azərbaycan dilində istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda, azərbaycan manatı ilə mərc edə bilmək komissiya şərtlərinin və itmiş pulun olmaması deməkdir.

Pin Up Canlı Casino mərc saytında onlayn fəaliyyətlər 

Əgər siz Pin Up canlı kazino saytına daxil olmusunuzsa, indi Pin Up kazinosunun digər kazino saytları kimi olmadığını görmüsünüz. Onlayn mərc saytına uyğun olaraq demək olar ki, bütün fəaliyyətləri olan Pin-Up kazino saytında görüləcək çoxlu fəaliyyətlər olduğu halda hələ nəyi gözləyirsiniz? Düşünürük ki, pul qazanmaqla əylənmək və ya əylənərək qazanmaq heç vaxt belə asan olmayıb! Əgər siz Pin-Up kazino saytı ilə maraqlanırsınızsa, gəlin sizi maraqlandıracaq və tamamilə pulsuz proqram vasitəsilə iştirak edə biləcəyimiz fəaliyyətlərə baxaq.

Pin Up onlayn fəaliyyətlər və bonus kampaniyaları
Pin Up onlayn fəaliyyətlər və bonus kampaniyaları

Onlayn kazino saytındakı bütün fəaliyyətləri ən yüksək keyfiyyətlə təqdim etməklə yanaşı, bir çox əlavə fəaliyyətləri olan Pin-Up kazino saytında canlı mərclər, canlı oyunlar və canlı TV izləmək imkanının olması üstünlüklərdən biridir.  Burada siz müxtəlif idman oyunlarına və proqramlarına baxa, həmçinin Pin Up oyunlarına mərc edə bilərsiniz. Baxdığınız oyunlara mərc etdiyiniz vaxtı udsanız belə, qısa zamanda pul çıxarmaq imkanınız olduğu göz qabağındadır.

Yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, Pin Up saytında edə biləcəyiniz fəaliyyətlərə siyahı şəklində nəzər salaq:

Əgər siz PinUp Casino saytına bir dəfə də daxil olmusunuzsa, saytın slot oyunlarına meylli interfeysə malik olduğunu görmüş olmalısınız. Saytın ümumi mövzusu, rəngləri və dizaynı və interfeysi asanlıqla kateqoriyalara ayrılan slot oyunlarını tapmağınıza kömək etsə də, slot kateqoriyasındakı oyunları gördükdən sonra burada ən son və ən populyar slot oyunlarını tapacağınızı görəcəksiniz. Ən son və populyar slot oyunlarını oynayaraq əylənəcəyinizə əmin ola bilərsiniz.

Eyni zamanda, uduşlarla yanaşı, böyük pul qazanma imkanlarını təmin edən slot oyunlarında, pin up təyyarə oyunu üçün davamlı mərclərdə və slot oyunları üçün nəzərdə tutulmuş turnirlərdə iştirak edə bilərsiniz. Bu turnirlər əsasən böyük pul və ya hər hansı bahalı əşya mükafatları verir. Turnirlərdə iştirak şərtləri hər bir turnir üçün fərqlidir, lakin bu adətən yalnız müəyyən depozit tələbidir və siz pulu yatıran kimi “turnirə qoşulun” düyməsini sıxırsınız və turnirə qoşulursunuz. Turnirlər adətən müəyyən müddət ərzində aktiv olur və etibarlı olduqları müddətcə iştirak edə bilərsiniz.

Pin-Up kazino saytındakı turnirlərdə iştirak etməklə yanaşı, müəyyən müddət ərzində qüvvədə olan bonus kampaniyalarında da iştirak edə bilərsiniz. Bonus kampaniyaları üçün “Depozit” bölməsinə keçdiyiniz zaman sizin üçün aktiv kampaniyalar görünəcək. Bunun üçün “Kampaniyaya qoşulun” düyməsini sıxmağınız kifayətdir.

İdmanla məşğul olmursansa idman mərcləri ilə pul qazan

Bəzi günlər idman günü deyil. Bu günlərdə idman fəaliyyətinizi yalnız idmana baxmaqla tamamlaya biləcəyinizi bilirsinizmi? Pul qazanmaqla! Pin Up Casino saytında təkcə slot oyunları həvəskarları deyil, idman mərc oyunları həvəskarları da var və ölkəmizdən iştirak edənlər çoxluq təşkil edir. İdman mərcləri o qədər keyfiyyətli və xüsusilə canlı oyunlarda təklif olunur ki, sanki oyunun içində olduğunuzu zənn edib yenidən həyəcanlanırsınız. Həyəcanınızı bir az da azaltmaq üçün mərc edərək sevimli komandanızın qalib gəlməsini gözləyə bilərsiniz.

Siz Pin Up oyunu çərçivəsində yalnız komandanın qalibiyyəti nəticəsində deyil, həm də zaman zaman kiçik təxminlərlə qalib gələ bilərsiniz. Bu kiçik təxminlər aşağıdakı təxminlərdən ibarətdir və zaman-zaman dəyişir:

Bu təxminlərə görə mükafatlar digər mərclər qədər böyük olmasa da, bəxtinizi sınayıb qalib gələ bilərsiniz.

Hansı idman növü ilə maraqlanırsınızsa, Pin Up Casino tam qarşınızdadır!

Pin Up Casino idman həvəskarlarını heç nədən məhrum etmir. Əksər insanlar düşünür ki, idman oyunları arasında yalnız futbol var və yaxşı əmsallar yalnız futbol üçün təklif olunur, lakin digər idman oyunlarına da mərclər var. İdman mərcləri əvəzinə Pin Up Casino saytında oynaya biləcəyiniz oyunlar aşağıdakılardır:

Bunlar Pin Up saytında ən populyar oyun növü idman oyunlarıdır. Bununla belə, siz yalnız Pin-Up kazino saytına daxil olduğunuz zaman bu oyunlardan başqaları və daha çoxunun olduğunu biləcəksiniz.

Virtual idman əyləncəsi kimisi varmı?

Yuxarıda qeyd olunan idman oyunları yalnız ənənəvi və məşhur növlərdir. Bunlara əlavə olaraq, yeni nəsil gənclərin sevgi ilə oynadığı Pin-Up Casino saytında yeni nəsil və çox məşhur e-idman və virtual idman mərcləri var. Bu oyunlar dünyaca məşhur Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, Gta, Dota kimi məşhur oyunlardır. Bu oyunlar dünyaca məşhur olduğundan və onlayn mərc saytlarında bir çox iştirakçının iştirak etdiyi turnirlərdə oynanıldığından siz Pin-Up kazino saytı vasitəsilə də bu oyunlarda iştirak edə bilərsiniz.

Pin Up Casino və Canlı Casino mərcləri arasındaki fərq

Pin-up Casino saytının canlı kazino mərc saytından fərqi ondan ibarətdir ki, həm onlayn oyunlarda canlı iştirak edə, həm də digər oyunları oynaya bilərsiniz. Siz Pin-Up kazino saytında demo versiyada da oyunları oynaya bildiyiniz üçün bu, onunla yalnız canlı mərc saytları arasındakı fərqi göstərir.

Oyunları demo versiyada oynamaq sizə təcrübə qazandırmaqla yanaşı, tanış olmayan oyunda pul itirmək riskini də azaldır. Demo versiyada oynadığınız oyunları müəyyən vaxtlarda real pul mərcləri etmək üçün depozit qoyaraq oynaya bilərsiniz.

Pin Up Casino mobil bahis yapmak imkanı

Pin-Up Casino mərc saytında mobil mərc etmək imkanı şirkət tərəfindən hazırlanmış və qüsursuz işləyən mobil proqram sayəsində mümkündür. Mobil proqramla siz saytdakı bütün imkan və xidmətlərdən yararlana və hətta daha çoxunu əldə edə bilərsiniz. Pin Up mobil tətbiqi sizə aşağıdakı üstünlükləri təmin edəcək:

Yükləmək üçün nə etmək lazımdır

Yaxşı, bu qədər imkanlar təqdim edən mərc tətbiqini yükləmək üçün nə etməli olduğunuzu soruşsanız, cavab çox asandır! Siz saytımızda «Pin Up» onlayn ünvanına klikləyəcəksiniz və mobil proqram ikonunu tapacaqsınız, cihazınıza uyğun olan Android və ya İOS seçimlərindən birini seçib yükləmə düyməsini sıxın. Tətbiqin həcmi kiçik olduğu üçün çox qısa müddətdə cihazınıza yüklənəcək və siz kazinoya daxil olaraq və ya elə orada qeydiyyatdan keçməklə mərc etməyə başlaya bilərsiniz.

Pin Up mərc üçün için bonus al, bonus və pul qazan

Bəzən Pin Up saytında qazanmaq üçün bonuslara ehtiyacınız var və əmin olun ki, ehtiyacınız olanda sayt sizə həmişə bu bonus fürsətini təqdim edir. Daha çox qazanmaq üçün həmişə hesabınızın «Bonuslar» bölməsini izləməyi tövsiyə edirik.

Bundan əlavə, şirkətin e-mail ünvanında qeydiyyatdan keçməklə və ya sosial media hesablarından yeni və gündəlik bonuslar qazana bilərsiniz.

Bonuslardan necə istifadə olunur

Bonuslardan istifadə etmək üçün tapdığınız və sizə təklif etdiyiniz bonusun etibarlılıq müddətini yoxlamaq lazımdır. Çünki heç istifadə etməsəniz belə, aktiv müddəti bitdikdə bonusdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və bu, boşa xərclənən pul qazanmaq şansı deməkdir. Çünki Pin Up kazino saytındakı hər bonus böyük bir mükafat qazana bilər.

Bu fürsətlərdən yararlanmaq və bonuslar qazanaraq böyük pullar qazanmaq üçün saytda qeydiyyatdan keçmək kifayətdir. Siz qeydiyyat olmadan demo versiyada oyunlar oynaya bilərsiniz, lakin real pul qazanmaq üçün real pul depozitləri etməli olacaqsınız. Bunun üçün saytda qeydiyyatdan keçməli və üzvlük yaratmalısınız.

Pin up Casino ilə qeydiyyat prosessi çox asandır

Pin Up kazinosu mərc oynamağı asanlaşdırmaq üçün əlindən gələni edir. Onlardan biri asan qeydiyyat prosesidir. Saytda qeydiyyatdan keçərək mərc edə bilmək üçün etməli olduğunuz şeylər bunlardır:

Pin Up qeydiyyat səhifəsi görüntüsü
Pin Up qeydiyyat səhifəsi görüntüsü

Pin Up Casino qeydiyyatdan sonra giriş

Əgər siz Pin Up kazino saytında qeydiyyatdan keçmisinizsə, növbəti hərəkətiniz daxil olmaq olacaq. Bunu etmək üçün istifadəçi adınızı və şifrənizi daxil edin. Etməli olduğunuz başqa bir şey qeydiyyatdan keçdikdən sonra saytda qeydiyyat metoduna uyğun olaraq hesabınızı yoxlamaqdır. Təsdiq etmədiyiniz hesablar etibarlı deyil və onlar təsdiqlənənə qədər pul mərcləri edə və real hesablar kimi oyunlarda iştirak edə bilməz. E-poçt qeydiyyatı üsulunu seçmisinizsə, qeydiyyatdan keçdikdən sonra e-poçtunuza göndərilən mesajdakı linkə klikləməklə hesabınızı dərhal yoxlaya bilərsiniz. Doğrulamadan dərhal sonra hesabınıza depozitlər və mərclər edə biləcəksiniz.

Pin Up giriş səhifəsi
Pin Up giriş səhifəsi

Pin Up Casino depozit şərtləri

Depozit qoymaq, yəni Pin Up kazino saytına pul yatırmaq da hər kəs üçün asandır. Əgər hesabınızda şübhəli bir vəziyyət yoxdursa və ya saxta hesabınız yoxdursa, bu əməliyyatı asanlıqla həyata keçirə biləcəksiniz. Əgər nədənsə əmanət edə bilmirsinizsə, qeydiyyat zamanı səhv etdiyinizi yoxlayın.

Bunun səhv olduğunu düşünürsünüzsə, saytın canlı dəstək komandası hər zaman sizə kömək etməyə hazırdır. Bu problemi həll etmək üçün sayt işçiləri sizdən qeydiyyat zamanı göstərdiyiniz məlumatları və bəzi şəxsi məlumatlarınızı tələb edəcəklər. Əgər ortada problem yoxdursa, tezliklə saytda istədiyiniz kimi mərc edə biləcəksiniz.

Pin Up saytında depozit qoymaq üçün bir neçə üsul var. Pin Up saytına pul yatırmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edə bilərsiniz:

Minimum əmanət məbləği 100 AZN-dir. 100 AZN yatırmaqla belə, oyunları oynamağa və hətta böyük pullar qazanmağa başlaya bilərsiniz. Çünki minimal depozitlə belə, böyük bir xoş gəlmisiniz bonusu qazana bilərsiniz, bu bonusla hər kəs əvvəlcə yaxşı pul qazanır.

Necə pul yatırmaq olar

Pin up kazino saytında əmanət etmək üçün aşağıdakıları etməlisiniz:

Pulunuz ən qısa zamanda hesabınıza yatırılacaq. Bu müddət ümumiyyətlə 3 saata qədər qısadır. Ancaq bəzən 24 saata qədər davam edə bilər.

Pin Up ödəmə sistemləri
Pin Up ödəmə sistemləri

Pin Up Casino kısıtlamalara karşı farklı giriş yöntemleri 

Pin Up kazino saytı mərc saytı olduğu üçün tez-tez bloklanır və ya məhdudiyyətlərə məruz qalır. Bu, dövlət daxilindəki bəzi internet siyasəti, həmçinin rəqib mərc şirkətlərinin hacking adlanan hücumları ilə bağlı ola bilər. Belə olan halda etməli olduğunuz şey fərqli və alternativ daxiletmə üsullarını sınamaqdır. Pin Up saytına heç bir problem olmadan daxil olmaq üçün edə biləcəyiniz şeylər bunlardır:

Hələlik siyahının başında olan üsul haqqında məlumat verək. Sonra digərlərinə keçirik. Güzgü saytı, Pin Up kazino əslində saytın replikasıdır. Kopya kimi düşünülə bilən bu sayt sayəsində heç bir problem olmadan daxil olmaq istədiyiniz sayta daxil ola bilərsiniz. Ancaq bu saytın İnternetdə mövcud olmadığı görünür. Giriş ünvanı tamamilə fərqli bir domenlə görünəcək və siz sonda rəsmi saytda mərc edərək oyun oynayacaqsınız, lakin hesabınız heç bir haker hücumuna məruz qalmayacaq və heç bir məhdudiyyət və ya fasilə olmayacaq. Nəticədə, mərc əyləncəniz kəsilməyəcək. Əslində saytın mobil tətbiqini istənilən smart cihazınıza yükləməklə belə problemlərdən qaça bilərsiniz. Başqa bir üsul VPN istifadə etməkdir. Bu üsul və onun təfərrüatları ilə növbəti məqalədə daha ətraflı tanış ola bilərsiniz.

Pin Up Casino niyə bloklanır?

Bu, dövlət daxilindəki bəzi internet siyasəti, həmçinin rəqib mərc şirkətlərinin hacking adlanan hücumları ilə bağlı ola bilər. Bəzən Pin Up daha keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün saytı qısa müddətə bağlayır, beləliklə bəzi yeniləmələr və ya yeniləmələrlə geri qayıdır. Bu qısa müddət adətən ən çoxu 3 günü keçmir və oyunçular yeniləmə bitdikdən dərhal sonra mərclərini yerləşdirə və hesablarını davam etdirə bilərlər.

VPN istifadəsi mütləqdir

Bu cür məhdudiyyətlərə qarşı sayt oyunçulara və istifadəçilərə bir sıra tövsiyələr təqdim edir. Sayt hər cəhətdən etibarlı olsa da və istifadəçilərin hesabları həmişə SSD şifrələməsi ilə qorunsa da, sayta həm təhlükəsiz, həm də fasiləsiz daxil olmaq üçün VPN-dən istifadə etmək yenə də daha məntiqli görünür. VPN ilə cihazınız, bağlantınız və hesabınız həmişə təhlükəsizdir. Həm təhlükəsiz, həm də keyfiyyətli xidmət göstərən bəzi VPN təminatçıları var və xüsusilə bu VPN təminatçıları Azərbaycan üçün çox uyğun ola bilər. Azərbaycanda ən yaxşı işləyən VPN təminatçıları bunlardır:

NordVPN: Ən sürətli əlaqə üçün

ExpressVPN: Pulsuz sınaq üçün

PrivateVPN: Ən qənaətcil üçün

VyprVPN: Ən yüksək keyfiyyətli əlaqə üçün.

Pin Up Casino slot makinelerinde kendini kaybetmeye hazır mısın

Daha əvvəl dediyimiz kimi, Pin Up kazino saytında çoxlu slot oyunları var və buna görə də bu, ən gəlirli mərc oyunlarından biridir. Pin Up kazino saytındakı slot maşınları ən şəffaf şəraitdə alqoritmlə idarə olunur və buna görə də slot oyunlarının oyunçuları həmişə bu kateqoriyalı oyunlardan və qazandıqları uduşlardan çox razı görünürlər.

Əylənərək pul qazanmaq istəyənlər düşünərək qazanacaqları oyunlardan qaçır və böyük pullar qazandıran slot oyunlarına üstünlük verir. Pin Up kazino saytında müxtəlif növ slot oyunları tapacağınıza və hər gün təcrübə üçün yeni oyunlarla özünüzü pul yağışında itirəcəyinizə əmin ola bilərsiniz.

Slotlar qazandırır özü də necə!

Xüsusilə pin-up giriş saytında slot oyunları oynayan və yalnız bu oyunu sınayanlardan yalnızca məmnuniyyət eşidirik. Çünki digər mərc oyunlarını sınayanlar da onlardan qazanırlar, ancaq slot oynayanlar oynadıqları oyunlardan kifayət qədər pul qazanırlar.

Pin Up slot oyunları səhifəsi
Pin Up slot oyunları səhifəsi

Xüsusiyyətləri: 

Mərc oyunları:

Əyləncənin dadını Pin Up Casino ilə çıxarın!

Ən güvənilən kazino saytında, həmçinin də mobil tətbiqində mərclər etmək üçün heç zaman gec deyil. Saytın maraqlı dizaynı, gözəgəlimli qız modellərin diqqətçəkiciliyi, hər zaman yenilənən müasir görünüşü sizi mərc dünyasında özünüzü bir ulduz kimi hiss etdirəcək!

Pin Up oyunlarının ədalətliliyinə zəmanət vermək və qabaqcıl texnologiyadan istifadə edərək oyunçuların həssas məlumatlarını qorumaq üçün əlindən gələni edir və müntəzəm tənzimlənir tənzimlənir.

Hər zövqə uyğun mərc fəaliyyəti

Pin Up kazino saytında fərqli zövqlərə malik olan hər insan özünə uyğun oyunlar tapa bilər. Bu oyunlar düşündürən masa oyunlarından əyləncəli slot oyunlarına, döyüş yarışmalarından idman mərclərinə qədər kateqoriyada olan oyunlardır. 

Onlayn canlı kazino Pin Up ilə heç bir oyundan geri qalmazsınız

Canlı oyunlar siz onlayn olaraq digər oyunçularla eyni vaxtda eyni oyunları oynamağı, eyni maraqlarla birləşən insanların əyləncələrini bölüşməsinə kömək edir. Xüsusilə slot və idman oyunları zamanı oyunçular digər oyunçuların mərc əmsallarını bilməsi rəqabəti artırmaqla qalmır, həm də işin için əyləncə və həyəcan qatır.

Tez-tez soruşulan suallar

Pin Up giriş ünvanını necə tapa bilərəm

Saytın Azərbaycan üçün rəsmi giriş ünvanını veb saytımızda, şirkətin rəsmi sosial hesabında və e-poçt abunəçisisinizsə e-poçt ünvanınızda yenilənmiş Pin-Up giriş ünvanını tapa bilərsiniz. .

Slot maşınlarında ən böyük uduş nədir

Slot maşınlarında ən böyük uduş seçilmiş oyundan və oyun zamanı olan əmsallardan asılıdır.

Canlı mərc edə bilərəmmi

Bir çox fəaliyyətləri olan Pin Up kazino saytında canlı mərc, canlı oyunlar və canlı TV izləmək imkanının olması üstünlüklərdən biridir.

Mobil proqram ödənişlidir?

Pin Up Casino mərc saytında mobil mərc etmək imkanı şirkət tərəfindən hazırlanmış pulsuz mobil proqram sayəsində mümkündür.

Depozit üsulları hansılardır

Pin Up kazino saytına pul yatırmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edə bilərsiniz:
Bank kartları və bank köçürmələri
Elektron pul kisələri
Kripto pul kisələri.

Fikrini bizimlə paylaşmaq istəyirsən?

Pinup casino rəyləri (12)

Orta reytinq:
Rəvan Bayramov

men serbest girish eleye bildim yeni vpnsiz amma pulumu nece cekim bilmirem mushteri xidmetleri de heleki komek elemir amma oyunlari o qeder maraqlidiki qiymeti salmiram

mehemmed556

cox maragli oyunlari var kazino oyunlarinin da secimleri heddinden aritq coxdu tovsiye eleyirem

fuad aliev

az vaxt erzinde yaxsi pul qazandim duzdu cixardana kimi xeyli vaxt kecdi amma yene de cixarda bildim cox sag olun

Ayxan Asadov

o biri merc saytlarina baxanda bu aldatmir hec olmasa oyunlari da maraglidi pulu da verir

Abbas bagirov

bonularin vaxti niye bele azdi axi adam catdirmir qazandigini xerclemeye ona gore az bal verdim

Elvin Huseynov

canli idman oyunlarina baxmaq rahatdi telefonuma programi da yuklemisem isden de futbola baxa bilirem deye cox rahatdi mene

Sebuhi99

dostlarimi devet eleyende aldigim bonusu istifade eleye bilmedim cunki bildirisini gormemisdim sonra yazdim musderi xidmetlerine tezesini verdiler cox raziyam tez cavab verdiler hem de

İlkin rehimov

1 aydi pulumu vermirler mene qazandigim deyirler ki sexsiyetimi tesdiqlemeliyem ne eleyim bilmirem

ayaz osman

bele seyler oynayan deyildim amma bu guven verdi mene oynamaga basladim xosuma geldi tovsiye eleyirem

Eyvaz Shirinov

sevdiyim oyunlari favorilerden tapiram bos vaxtimda oynayiram arada bezen de qazana bilirem

Sahin Kerimov

Yeni qeydiyyatdan keçmişəm və həlı ki hər şey yolundadır. Pul çıxarmaq zamanını da sizinlə paylaşaram hər şey ok olsa

Osman Qafarov

Dünən pul qazandım bu gün mənə göndərdilər əladır bu çox tez işləyir